Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

**ประกาศ** การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่ง นิติกร

**ประกาศรายผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่ง นิติกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่ง นิติกร

พมจ.นค.เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วุฒิ ป.ตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 18,000 บาท เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20-27 ก.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรและขึ้นบัญชี เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ตำแหน่ง นิติกร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

img img_0001 img_0002 img_0003