พมจ.นค.เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วุฒิ ป.ตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 18,000 บาท เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20-27 ก.ย. 61