นายยศศักดิ์ ทองศรีนุ่น

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ได้รับแจ้งจาก นางสายสวาสดิ์ ทองศรีนุ่น อยู่บ้านเลขที่ 179 หมู่ 9
ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  ขอความช่วยเหลือให้ติดตามบุตรชาย คือ นายยศศักดิ์ ทองศรีนุ่น อายุ 16 ปี ส่วนสูงประมาณ
170 เซนติเมตร รูปร่างท้วม ผิวคล้ำ ซึ่งได้หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 20.00 น.และไม่สามารถติดต่อได้
เกรงว่าจะได้รับอันตรายและอาจถูกล่อลวงไปในทางเสียหายหรือตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์