พมจ.หนองคาย ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัคร หลักสูตรวิชา พนักงานโรงพยาบาล สาขา วิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุ

พมจ.หนองคาย ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัคร หลักสูตรวิชา พนักงานโรงพยาบาล สาขา วิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุ (ระยะเวลาเรียน 1 ปี) ณ โรงเรียนฝึกพนักงานโรงเรียนพยาบาลกล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ รายละเอียดประกอบตามเอกสารแนบ ดังนี้

เอกสารรายละเอียดการสมัคร หลักสูตรวิชา พนักงานโรงพยาบาล สาขาวิชาชีพดูแลผู้สูงอายุ (6 downloads)