นายสนัด จันครา

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรม อำเภอขุขันธ์ ว่าได้รับเรื่องจากนายโทน จันครา อายุ 51 ปี ขอความช่วยเหลือให้ตามหาพี่ชาย ชื่อนายสนัด จันครา อายุ 59 ปี เมื่อปี 2554 นายสนัด จันครา ได้ออกจากบ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปทำงานอยู่กรุงเทพมหานคร โดยไม่ได้ติดต่อทางบ้านญาติไม่สามารถติดต่อได้มาเป็นเวลา 7 ปี เกรงว่า อาจได้รับอันตรายหรือถูกล่อลวงไปในทางเสียหายหรือตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จึงขอความร่วมมือ ช่วยสังเกตุบุคคลคล้ายภาพ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) หรือซึ่งมีรูปร่างคล้าย นายสนัด จันทรา ทั้งนี้ หากพบเบาะแสบุคคลสูญหายดังกล่าว กรุณาแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด เพื่อจะได้ช่วยเหลือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป