“การพัฒนาธุรกิจและเพิ่มกำไร”ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสินค้า/บริการจังหวัดหนองคายด้านการตลาดและการค้า ตามโครงการส่งเสริมการค้าการลงทุน และการบริการประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ 2314 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย