พมจ.หนองคาย ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562 โดยมี(นายรณชัย จิตรวิเศษ) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดหนองคาย