ทีม One Home พม.หนองคาย เป็นเจ้าภาพงาน “สภากาแฟ”เดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00น. นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย พร้อมทีม One Home พม.หนองคาย  ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ “สภากาแฟ (Morning talk)”  ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดหนองคาย และส่วนราชการ อำเภอและภาคเอกชนในจังหวัดได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อการประสานงานที่ดี
โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายรณชัย จิตรวิเศษ) เป็นประธาน