พมจ.หนองคาย จัดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางพรสม เปาปราโมทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดหนองคาย สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา สมาคมกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพหนองคาย และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน ร่วมโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กในสภาวะยากลำบาก ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 10 ราย