พมจ.หนองคาย“ขอเชิญชวน คนพิการ อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ” เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่างและรับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562