ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

แผนที่ พมจ.นค.

    • ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

 

    • โทรศัพท์ 0-4241-1027

 

    • โทรสาร 0-4242-2840

 

    • E-Mail : nongkhai@m-society.go.th

 

  • Facebook : www.facebook.com/PMJNK